Φλώρινα Άγαλμα Αριστοτέλη

Φλώρινα Άγαλμα Αριστοτέλη

Φλώρινα Πλατεία Αριστοτέλη

Φλώρινα Πλατεία Αριστοτέλη

Φλώρινα Γέφυρα Αριστοτέλη

Φλώρινα Γέφυρα Αριστοτέλη

 
Φλώρινα Ποτάμι Άνω Μπουάτ

Φλώρινα Ποτάμι Άνω Μπουάτ

Cafe 3 Rivers – Τριπόταμος – Φλώρινα

Cafe 3 Rivers – Τριπόταμος – Φλώρινα

Θέση ΘΕΑ – Πρέσπες – Φλώρινα

Θέση ΘΕΑ – Πρέσπες – Φλώρινα

 
Άγιος Αχίλλειος Άγιος Δημήτριος – Πρέσπες – Φλώρινα

Άγιος Αχίλλειος Άγιος Δημήτριος – Πρέσπες – Φλώρινα

Άγιος Αχίλλειος Λόφος Αγίου Δημητρίου – Πρέσπες – Φλώρινα

Άγιος Αχίλλειος Λόφος Αγίου Δημητρίου – Πρέσπες – Φλώρινα

Άγιος Αχίλλειος Προς Σταυρό – Πρέσπες – Φλώρινα

Άγιος Αχίλλειος Προς Σταυρό – Πρέσπες – Φλώρινα

 
Άγιος Αχίλλειος Βασιλική – Πρέσπες – Φλώρινα

Άγιος Αχίλλειος Βασιλική – Πρέσπες – Φλώρινα

Ψαράδες Προβλήτα – Πρέσπες – Φλώρινα

Ψαράδες Προβλήτα – Πρέσπες – Φλώρινα

Προς Ψαράδες – Πρέσπες – Φλώρινα

Προς Ψαράδες – Πρέσπες – Φλώρινα

 
Εκκλησία Αγίου Γερμανού – Πρέσπες – Φλώρινα

Εκκλησία Αγίου Γερμανού – Πρέσπες – Φλώρινα

Παλαιό εκκλησάκι Αγίου Γερμανού – Πρέσπες – Φλώρινα

Παλαιό εκκλησάκι Αγίου Γερμανού – Πρέσπες – Φλώρινα

Άγιος Γερμανός – Πρέσπα – Φλώρινα

Άγιος Γερμανός – Πρέσπα – Φλώρινα