Τοπία

Μνημείο Κασομούλη – Πισσοδέρι – Φλώρινα

Μνημείο Κασομούλη – Πισσοδέρι – Φλώρινα

Μοδέστειος Σχολή – Πισσοδέρι – Φλώρινα

Μοδέστειος Σχολή – Πισσοδέρι – Φλώρινα

Πισσοδέρι Δρόμος – Φλώρινα

Πισσοδέρι Δρόμος – Φλώρινα

 
Πλατεία Ηρώων Ποτάμι – Φλώρινα

Πλατεία Ηρώων Ποτάμι – Φλώρινα

Φλώρινα Άγαλμα Αριστοτέλη

Φλώρινα Άγαλμα Αριστοτέλη

Φλώρινα Πλατεία Αριστοτέλη

Φλώρινα Πλατεία Αριστοτέλη

 
Φλώρινα Γέφυρα Αριστοτέλη

Φλώρινα Γέφυρα Αριστοτέλη

Φλώρινα Ποτάμι Άνω Μπουάτ

Φλώρινα Ποτάμι Άνω Μπουάτ

Θέση ΘΕΑ – Πρέσπες – Φλώρινα

Θέση ΘΕΑ – Πρέσπες – Φλώρινα

 
Άγιος Αχίλλειος Λόφος Αγίου Δημητρίου – Πρέσπες – Φλώρινα

Άγιος Αχίλλειος Λόφος Αγίου Δημητρίου – Πρέσπες – Φλώρινα

Άγιος Αχίλλειος Προς Σταυρό – Πρέσπες – Φλώρινα

Άγιος Αχίλλειος Προς Σταυρό – Πρέσπες – Φλώρινα

Άγιος Αχίλλειος Βασιλική – Πρέσπες – Φλώρινα

Άγιος Αχίλλειος Βασιλική – Πρέσπες – Φλώρινα

 
Ψαράδες Προβλήτα – Πρέσπες – Φλώρινα

Ψαράδες Προβλήτα – Πρέσπες – Φλώρινα

Προς Ψαράδες – Πρέσπες – Φλώρινα

Προς Ψαράδες – Πρέσπες – Φλώρινα

Άγιος Γερμανός – Πρέσπα – Φλώρινα

Άγιος Γερμανός – Πρέσπα – Φλώρινα